יום 8 - בוקר - הנחיות מדיטציה - התבוננות בעצמי ותרגול אי היאחזות - הקלטה 20