יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מודעות נרחבת - הקלטה 17