יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אי האחזות וכיווץ - הקלטה 14