יום 5 - צהרים - שיחת דהרמה - על סמדהי וחוכמה - הקלטה 12