יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - לאפשר לעצמנו לנוח - הקלטה 10