יום 3 - צהרים - שיחת דהרמה - לדאוג לעצמנו - הקלטה 6