יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות תרגול מטא - הקלטה 2