יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - האמת האחת של החיים - הקלטה 16