יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - Crooked cucumber - הקלטה 7