יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הנחיות למדיטציה בישיבה והליכה - הקלטה 5