יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ביסוס תשומת הלב לגוף - הקלטה 4