יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - חמשת הכוחות, אמון - הקלטה 3