יום 7 - ערב - שיחת דהרמה - התפקחות, התעוררות, סילה וחופש - הקלטה 18