יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - היפתחות למרחב - הקלטה 14