יום 3 - צהרים - שיחת דהרמה - מהבנה של דוקהה, לאמון בדרך, באפשרות ובעצמנו - הקלטה 6