יום 2 - צהרים - שיחת דהרמה - התהוות מותנית ודוקהה - הקלטה 3