יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - סמדהי בסיסי (הנחיות מינימליות) - הקלטה 1