26.04.2023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - הקלטה 3