יום 7 - ערב - שיחת דהרמה - 53ways to leave your Dukkha - הקלטה 25