13.04.2023 - יום 7 - בוקר - מדיטציה מונחית - שאלות ותשובות - הקלטה 23