11.04.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא ואניצ'ה - הקלטה 16