09.04.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - ודאנה - הקלטה 9