08.04.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - המכשולים - הקלטה 5