07.04.2023 - יום 1 - ערב - שיחת דהרמה - הצגת הנושא - איך אופן ההסתכלות משחרר - הקלטה 1