01.04.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מאמץ נכון ומטא - הקלטה 8