31.03.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הקלטה 5