30.03.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - הפריזמה המשולשת של הבודהה - הקלטה 4