20.03.2023 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - Learning to expand the power of mind and heart - הקלטה 15