18.03.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - Stepping back - הקלטה 9