18.03.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - Friendly intention - הקלטה 8