07.03.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב פתוחה - הקלטה 12