05.03.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - עירסול הנשימה - הקלטה 6