11.03.2023 - יום 3 - בוקר - מדיטציה מונחית, שאלות תשובות - הקלטה 4