07.03.2023 - יום 5 - בוקר - מדיטציה מונחית - הקלטה 8