04.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מודעות פתוחה - הקלטה 8