02.02.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - אם כל זה ממש... - הקלטה 4