26.01.2023 - יום 2 - צהריים - שיחת דהרמה - אנאטה ומטא - הקלטה 4