13.01.2023 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - הרבה דברים בתהליך - הקלטה 4