13.01.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - גוף ונשימה - הקלטה 2