יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אנאטה, מטא, פירות התרגול - הקלטה 14