יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - האדמה שבנו ומחוץ לה - הקלטה 10