יום 4 - צהריים - שיחת דהרמה - ההר שמאחורי העיר: מאמץ נכון - הקלטה 9