יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - תרגול עם השתוקקות והיאחזות - הקלטה 7