יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - רגישות לגוף והנחיות לתרגול בהליכה - הקלטה 2