יום 3 - בוקר - הנחיות מדיטציה - נוכחות פשוטה בגוף - הקלטה 4