יום 2 - בוקר - שיחת דהרמה - המיומנות הנשכחת של האבל - הקלטה 1