יום 3 - צהריים - מדיטציה מונחית - נעים, לא נעים, נייטרלי - הקלטה 6