יום 2 - צהריים - הנחיות מדיטציה - חיבור לנשימה - הקלטה 3