יום 4 - צהריים - מדיטציה מונחית - Guided Meditation on Equanimity - הקלטה 8