יום 2 - צהריים - מדיטציה מונחית - יציבות - הקלטה 3